Gemeenteraad stemt in met uitbreiding en zonnepanelen op daken Zenkeldamshoek

De gemeenteraad heeft deze week ingestemd met het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Zenkelsdamshoek. Naar aanleiding van vragen van het CDA over dit bestemmingsplan heeft het college bij monde van wethouder Meulenkamp toegezegd dat bedrijven die zich vestigen op dit nieuwe terrein moeten zorgen dat hun dak geschikt is voor zonnepanelen. Die voorwaarde staat niet in het goedgekeurde bestemmingsplan maar zal wel worden meegenomen bij de verkoop van de bedrijfskavels door Ontwikkelingsmaatschappij Zenkelsdamhoek. Een motie hierover werd eerder unaniem gesteund door de raad. Naast expertise in andere gemeenten zoals Deventer wordt ook onderzocht hoe de realisatie van een geschikte dakconstructie kan worden meegenomen in nieuwe bestemmings- en omgevingsplannen.