Goor kiest massaal voor ’n Stoom

Een petitie van Gorenaar Jan Poortman werd al honderden keren ondertekend en nu krijgt hij ook bijval van de stemmers op deze site. Zijn pleidooi om de naam van het te ontwikkelen fabrieksterrein van de voormalige Twentsche Stoomblekerij te veranderen van ‘Op Stoom’ in ’n Stoom, is in een poll op deze site in stemming gebracht en maar liefst 79% van de ongeveer 1500 respondenten is dat met hem eens. 11% vind Op Stoom wel de goede benaming terwijl de overige 10% vind dat er een hele andere naam verzonnen moet worden. De volgende poll gaat over het dringende advies om, vanwege corona, tijdens de komende feestdagen niet meer dan 4 mensen thuis te ontvangen. Gaat Goor zich daaraan houden of wordt de maatregel in de wind geslagen. U mag het zeggen!