Raadsvragen over coronagelden

De lokale fracties van SP en D66 willen van de raad weten hoe het geld besteed is dat door de Rijksoverheid beschikbaar is gesteld om op verschillende terreinen de coronacrisis door te komen. Zo is er iets meer dan 4 ton binnen gekomen voor onder meer noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep, buurt- en dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties. SP en D66 willen eveneens weten of dit voldoende is nu de crisis voortduurt. Daarnaast zijn er bij de partijen grote zorgen over de toekomst van lokale culturele instellingen als De Reggehof waar de theaterfunctie nagenoeg is verdwenen en er ontslagen zijn gevallen. SP en D66 willen ook weten hoe het geld dat daarvoor beschikbaar is, wordt verdeeld en pleit voor het zo spoedig mogelijk inzetten van die gelden.


Gerelateerde berichten