Brandbrief Goorse ondernemers: Stop de lockdown

Ondernemersvereniging Goor Collectief en de Stichting BIZ Centrum Goor hebben een brandbrief naar burgemeester Nauta gestuurd waarin ze aangeven dat een verdere lockdown voor winkels en horeca onacceptabel en onverantwoord is. Dit als reactie op de oproep van een aantal andere Twentse burgemeesters die de noodklok luiden en dit in gezamenlijkheid willen aankaarten bij de regering. Burgemeester Nauta heeft gereageerd en zegt de brandbrief waarin ze zegt dat ze de brief zeker mee gaat nemen in het overleg met de Twentse burgemeesters en de ‘urgentie gaat benadrukken’. Daarbij vraagt ze vraagt wel begrip voor het feit dat de afweging van de verschillende belangen bij het Landelijk Veiligheidsberaad ligt en niet bij de afzonderlijke burgemeesters of het regionale Twentse overleg. Hieronder de brief die is gestuurd naar het College van B&W.

Geacht college,

Wij willen u laten weten dat de ondernemersvereniging Goor Collectief en Stichting BIZ, ongeacht
het advies van het OMT, een langere lockdown zonder soepelere regels voor winkels en horeca
onacceptabel vinden.

Het begrip voor de maatregelen neemt zienderogen af en er bereiken ons schrijnende verhalen. De
rek is eruit, zowel mentaal als financieel. De compensatie die de Rijksoverheid uitkeert, is bij lange na
niet voldoende. Ondernemers komen er (net) niet voor in aanmerking, of krijgen geen compensatie
door bijvoorbeeld goede maanden oktober en november, waardoor het omzetverlies in een vierde
kwartaal niet voldoende is voor compensatie. Maar men heeft dus wel veel minder omzet, met
dezelfde, of zelfs hogere, kosten.

Het beeld dat wordt geschapen dat ze ruimhartig gecompenseerd worden, wat dus niet zo is, is pijnlijk. Er resteren vaak hoge schulden voor deze ondernemers. De abrupte aankondiging van de winkelsluiting, juist in december, is hard aangekomen.

Als vertegenwoordigers van de ondernemers en winkeliers in Goor vragen wij u om bij de veiligheidsregio en/of het overleg van burgemeesters, en daarnaast bij het kabinet, aan te dringen op een mogelijkheid voor winkels, horeca, kappers en andere dienstverleners om op een veilige wijze verder te openen. De manieren waarop het veilig open kan zijn afgelopen jaar al vaker ingezet en hebben bewezen dat het kan.

Wij begrijpen de zorg voor de gezondheidszorg en willen ook zeker onze waardering voor deze sector
en al deze mensen uitspreken! Maar het is tijd om naast de gevolgen voor de gezondheid ook naar
de economische gezondheid te kijken en daarom zo snel mogelijk, dus per aanstaande vrijdag, toe te
staan dat winkeliers, horeca, kappers en andere dienstverleners hun deuren weer veilig openen.
Waar nodig zijn wij vanzelfsprekend bereid om één en ander toe te lichten. Wij gaan er vanuit dat u
deze noodkreet oppakt en zien uw gewaardeerde reactie graag tegemoet.

Namens de besturen van ondernemersvereniging Goor Collectief en BIZ:
Paul Reef – voorzitter BIZ en Henri Tijhuis – voorzitter Goor Collectief

Gerelateerde berichten