Masterplan Op Stoom staat online

Het Masterplan Op Stoom voor de ontwikkeling van het voormalige TSB-terrein is opgesteld en staat inmiddels online. De bedoeling is om onder meer 300 woningen te bouwen rondom een nieuw stadspark waarin ook de Regge een belangrijke rol krijgt. Het Masterplan is opgesteld door het team van landschapsarchitect en oud-Gorenaar Berno Strootman in samenwerking met de gemeente. Het masterplan verdeelt het gebied in drie delen: De Fabriek: de oude fabrieksgebouwen, het Stadspark en de Parkranden die plaats moeten bieden aan verschillende typen woningen. Het College van B&W biedt het Masterplan deze week aan aan de gemeenteraad. Die vergadert hierover op 8 februari….

Het Masterplan geeft op hoofdlijnen aan hoe het terrein ingedeeld kan worden en welk karakter het gebied zou moeten krijgen. Het plan is te bekijken via www.gooropstoom.nl. Wanneer het Masterplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad, wordt dat in fasen nader uitgewerkt. Dat is bovendien het startschot voor de voorbereiding voor de eerste woningbouw van de in totaal zo’n 300 woningen. Dat begint onder andere met het bestemmingsplan van de voormalige zwembadlocatie. Ook zijn er gesprekken met ondernemers over het invullen en restaureren van de panden met historische waarde. In deze panden moet straks een een mix te vinden zijn van wonen en werken.