Masterplan Op Stoom staat online

Het Masterplan Op Stoom voor de ontwikkeling van het voormalige TSB-terrein is opgesteld en staat inmiddels online. De bedoeling is om onder meer 300 woningen te bouwen rondom een nieuw stadspark waarin ook de Regge een belangrijke rol krijgt. Het Masterplan is opgesteld door het team van landschapsarchitect en oud-Gorenaar Berno Strootman in samenwerking met de gemeente. Het masterplan verdeelt het gebied in drie delen: De Fabriek: de oude fabrieksgebouwen, het Stadspark en de Parkranden die plaats moeten bieden aan verschillende typen woningen. Het College van B&W biedt het Masterplan deze week aan aan de gemeenteraad. Die vergadert hierover op 8 februari….

Het Masterplan geeft op hoofdlijnen aan hoe het terrein ingedeeld kan worden en welk karakter het gebied zou moeten krijgen. Het plan is te bekijken via www.gooropstoom.nl. Wanneer het Masterplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad, wordt dat in fasen nader uitgewerkt. Dat is bovendien het startschot voor de voorbereiding voor de eerste woningbouw van de in totaal zo’n 300 woningen. Dat begint onder andere met het bestemmingsplan van de voormalige zwembadlocatie. Ook zijn er gesprekken met ondernemers over het invullen en restaureren van de panden met historische waarde. In deze panden moet straks een een mix te vinden zijn van wonen en werken.

Gerelateerde berichten

  • Masterplan Op Stoom raadsbreed gedragen9 februari 2022 Masterplan Op Stoom raadsbreed gedragen Het gepresenteerde Masterplan voor de ontwikkeling van het terrein van de voormalige Twentse Stoomblekerij in Goor, wordt door de gemeenteraad breed gedragen. Het grootse meerjarenproject […]
  • Online prikbord voor ideeën Op Stoom22 juli 2021 Online prikbord voor ideeën Op Stoom Wie goede ideeën heeft voor het grootschalige project Op Stoom op het terrein van de voormalige Twentsche Stoomblekerij, kan deze vanaf nu ook kwijt op een online prikbord dat op de site […]
  • Wie wil in de ‘Denktank Op Stoom’17 juni 2021 Wie wil in de ‘Denktank Op Stoom’ Er wordt een denktank geformeerd om de plannen voor het grootschalige project Op Stoom beter aan te laten sluiten op de wensen en ideeën van betrokkenen in en om Goor. Het is de bedoeling […]
  • Masterplan Op Stoom wordt volgende week aan inwoners gepresenteerd22 februari 2022 Masterplan Op Stoom wordt volgende week aan inwoners gepresenteerd Het Masterplan Op Stoom wordt volgende week donderdag, 3 maart, gepresenteerd aan de inwoners van Goor en andere belangstellenden. Dat gebeurt tijdens een avond in zaal De Bebsel. Daar […]
  • PvdA wil sociale woningbouw ‘Op Stoom’25 januari 2022 PvdA wil sociale woningbouw ‘Op Stoom’ De lokale fractie van de PvdA wil dat er garanties komen dat er ook ruimte komt voor sociale woningbouw op het terrein van de voormalige Stoomblekerij in Goor. Ook pleiten de socialisten […]