Caritas stelt zich voor

Ze willen hun neus graag aan het venster drukken en dus stellen zij zich graag voor via deze site. De Stichting Caritas van de Heilige Geestparochie hoopt hiermee meer herkenbaar te zijn

Caritas
Wat doen wij en wie kan er een beroep op ons doen, als in de praktijk blijkt dat de regelgeving vanuit de overheid niet toereikend is. Onze doelstelling is om hulp te bieden aan mensen in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of religie.

Deze hulp kan zijn, het verstrekken van goederen in natura, financiƫle hulp en/of doorverwijzing en begeleiding naar deskundige organisaties of instanties. Een verzoek voor steun zal op individuele basis, omstandigheden en discreet beoordeeld worden.

Onze aandacht gaat ook uit naar de stille armoede. Men praat hierover niet graag en de schaamte is groot. Vaak weet men niet hoe ze uit deze problemen kunnen komen en bij welke instanties men kan aankloppen. Wij hebben contacten met de Gemeente Hof van Twente en Salut.

Steuntje in de rug
Wij bieden graag hulp, maar ook u kunt hulp bieden, door goed te luisteren naar mensen. Als u van armoede hoort, vermoedt, of als iemand in acute nood verkeert, wijs de mensen dan op het bestaan van de Caritas voor hulp. Soms helpt een duwtje in de rug van iemand anders. In verband met de Privacywetgeving mogen wij geen contact opnemen, maar moeten de mensen zich zelf bij ons melden.

Contact?
Al met al zijn dit de redenen, dat de Caritas H. Geestparochie een folder heeft uitgegeven. Deze folder zal de komende tijd verspreid worden in bijvoorbeeld scholen, gezondheidscentra, kerken en buurthuizen. Info kunt u vinden op de website. Ook mag u contact opnemen met Marianne Koebrugge. Mob : 06-51 20 77 88.