Aanslagen gemeentelijke belastingen ook dit jaar later

De aanslagen gemeentelijke belastingen komen ook dit jaar later dan gepland. Dit is, evenals vorig jaar, het gevolg van de cyberaanval in december van 2020. Er zijn nog steeds achterstanden die moeten worden ingelopen. Normaliter worden de aanslagen eind februari verstuurd. Het streven is nu om dat aan het einde van met doen. Op deze aanslagen staat wat er betaald dient te worden voor de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de onroerend zaakbelastingen (OZB).

Voor de aangifte van de inkomstenbelasting geldt dit jaar de WOZ-waarde die op de aanslag gemeentelijke belastingen 2021 staat. Deze zijn eind juni 2021 verstuurd. Deze gegevens zijn ook te raadplegen via de digitale belastingbalie en via deze LINK.

Gerelateerde berichten