Testen voor de Tente?

Na gisteravond is het definitief: het Feest der Feesten kan doorgaan in de vorm zoals iedere Gorenaar dat graag wil. Met de helse Tente, de kermis én de optochten. Niemand die nu nog gelooft in een aanscherping van maatregelen en dus kan de Schoolfeestloods weer worden geopend op zaterdag 2 april en kunnen ook de voorbereidingen voor alle andere andere Schoolfeestactiviteiten in gang worden gezet. Voorlopig nog wel één heet hangijzer dat boven de Tente hangt en dat is de regel dat in binnenruimtes en festivals waar meer dan 500 mensen aanwezig zijn, een negatieve coronatest getoond moet worden…

Dat zou betekenen dat elke Schoolfeestganger dagelijks een test zou moeten doen én dagelijks een bewijs zou moeten tonen bij controlepunten rondom het Schoolfeestterrein. Schoolfeestvoorzitter Erwin Zwierink wil daar nog niet aan denken: “Ik ga ervan uit dat die regel er eind juni wel af is en dat we gewoon het Schoolfeest kunnen vieren zoals we dat tot bijna drie jaar geleden ook deden.”

Zoals een fikse meerderheid tijdens een poll op deze site al aangaf, nog voor de versoepelingen, gaat het Schoolfeest dus door. Nu is het alleen nog de vraag of er dus getest moet worden. In de volgende poll willen wij die testbereidheid gaan peilen. Met andere woorden: Wil je je laten testen om de tent in te komen? Ja of nee? U mag het zeggen! De poll is de vinden rechts onderaan op de site.