Oald Goor: De Goorse gasfabriek

In de categorie Oald Goor vandaag aandacht voor de eerste Goorse gasfabriek. Waar nu eenieder poogt om van het gas af te komen vond in november van het jaar 1867 vond de aanbesteding plaats voor de gasfabriek in Goor dat daarvoor vooral op olie stookte. J.C. Meijer was er directeur en ging daarna door het leven als ‘Gasmeijer’. De overgang van olie naar gas had in Goor wel tot gevolg dat een aantal bestaande straatlantaarns niet meer gebruikt konden worden. Deze werden verkocht aan de gemeente Vriezenveen. De exploitatie van het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf begon in 1915. In verband met een door het Rijk opgelegde schaalvergroting werden zowel het gasbedrijf als het elektriciteitsbedrijf in 1987 verkocht aan Cogas. (Bron: Mijn stadje Ghoer, Anneke Koers)

Gasfabriek Wheeweg