BIZ en raadsleden ageren tegen spelregels horeca tijdens Schoolfeest

Heftige reacties op de ‘spelregels’ die de gemeente Hof van Twente heeft opgesteld voor de Goorse horeca-ondernemers tijdens het komende School en Volksfeest. Op social media wordt de regelgeving eensluidend bekritiseerd en spreekt men van verregaande betutteling. Ook de politiek heeft zich inmiddels in de discussie gemengd en zo zullen er vanavond tijdens de raadsvergadering onder meer vragen worden gesteld door In Beweging. Ook de BIZ, waarin de centrumondernemers verenigd zijn, is ronduit kwaad en heeft contact gezocht met de gemeente middels een gepeperde brief die hieronder te lezen is…

Aan het college van Burgermeesters en wethouders,

Namens de horecaondernemingen binnen de Bedrijfsinvesteringszone centrum Goor (BIZ) willen wij
onze ergernis en boosheid laten blijken naar aanleiding van de brief die de gemeente Hof van Twente
heeft verstuurd aan de horecabedrijven in Goor.

Zonder enige vorm van overleg worden de horecabedrijven in het centrum tijdens het School- en
Volksfeest zwaar beperkt in hun mogelijkheden. Evenementen buiten zijn het hele weekeinde niet
toegestaan; concreet betekent dat geen band of DJ voor de deur. En tijdens de kinderoptocht mag er
geen tapwagen worden geplaatst. Wij als BIZ hadden verwacht dat de gemeente meer
inlevingsvermogen zou tonen na de zware coronaperiode die de caf├ęs en restaurants moesten
doorstaan.

Wat de BIZ vooral steekt, is de manier waarop de gemeente dit gecommuniceerd heeft. Zowel de BIZ
als de horeca is nooit uitgenodigd om de gang van zaken tijdens het komende School- en Volksfeest
te bespreken. En dat terwijl de BIZ altijd uitstekende contacten had met de gemeente via diverse
overlegstructuren. Waarom elkaar niet even aanhoren en de wensen en regels vervolgens op elkaar
afstemmen in plaats van deze kille brief?

Waarom de brief, ondertekend door burgemeester Nauta, is verstuurd is ons een raadsel en
argumenten voor de maatregelen worden nauwelijks gegeven. In het verleden zijn er amper
calamiteiten geweest in het centrum tijdens School- en Volksfeest. Het was vooral druk en gezellig
met veel Goorse gemoedelijkheid. De BIZ streeft naar een prachtig School- en Volksfeest in heel Goor
en dat schitterende festijn wordt met deze regels in het stadshart ernstig uitgekleed.
De BIZ, die ruim tachtig centrumondernemers vertegenwoordigt, gaat er dan ook vanuit dat er
gesprekken komen met de gemeente om deze maatregelen aan te passen.

Namens de Stichting BIZ centrum Goor,
Paul Reef, voorzitter