Vragen over rest-verontreiniging na asbestsanering

Bewoners van de Oude Haaksbergerweg zijn bezorgd over de evaluatie van Arcadis en de Provincie Overijssel na de grootschalige asbestsanering op ’t Gijmink. Volgens dit rapport zou er in tuinen, bermen of opritten nog restverontreiniging aanwezig zijn waardoor de huizenbezitters een zogenoemde kadastrale aantekening hebben gekregen. Buurtbewoners wezen er bij de Raad van State op dat de evaluatie door Arcadis op een flink aantal punten rammelt en stellen dat de resultaten klakkeloos zijn overgenomen door provincie Overijssel…

De bezwaarmakers stellen dat hun percelen ‘gewoon’ schoon zijn en willen dan ook af van de aantekening die eventuele verkoop bemoeilijkt verkoop en problemen kan geven bij bijvoorbeeld het plaatsen van een schutting of het afgraven voor andere doeleinden. De lokale SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W terwijl de PvdA hierover aan de bel trok in de raadsvergadering gisteravond. De partijen willen weten wat de gemeente in deze kan betekenen voor de bewoners en wat er gedaan kan worden om onduidelijkheden in de toekomst te voorkomen.