PvdA plaatst twijfels bij sloop Stoevelaar

De plaatselijke PvdA-fractie heeft twijfels over de sloop van De Stoevelaar en en de nieuwbouw van lagere appartementen. In vragen aan het College van B&W willen de socialisten weten of er bij de vergunningverlening om stedenbouwkundig advies is gevraagd en wat het oordeel dan is over het ‘markante’ gebouw. Ook wil de PvdA weten of architect Abe Bonnema gekend is in het voornemen tot slopen en vreest in dat kader een juridische procedure.

Er is in het verleden met succes beroep aangetekend tegen de sloop van De Golfslag in Emmeloord, een gespiegelde variant van De Stoevelaar van dezelfde architect. Bonnema bepleitte in die zaak dat een auteursrechtelijk beschermd gebouw alleen gesloopt kan worden als er sprake is van bouwvalligheid of onbruikbaarheid en kreeg daarin, in hoger beroep, gelijk.

Volgens de PvdA moet de woningnood worden opgelost en vindt het wenselijk dat bestaande (potentiële) woonvoorraad moet worden gekoesterd. Het College antwoordde al eerder dat de nieuwbouwplannen vooral een zaak zijn van Carint Reggeland maar de PvdA wil dat er toch gesprekken worden gevoerd met de zorginstelling om te kijken of er alternatieven voorhanden zijn.

Gerelateerde berichten

  • Beeldbepalende Stoevelaarflat maakt plaats voor drie lagere gebouwen7 april 2021 Beeldbepalende Stoevelaarflat maakt plaats voor drie lagere gebouwen De nieuwe Stoevelaar zal straks bestaan uit drie gebouwen van drie etages rond de huidige Wheehof die blijft bestaan. De al in 2019 aangekondigde nieuwbouw zit nu in de fase dat de […]
  • Stoevelaar maakt plaats voor nieuwe gebouwen16 oktober 2019 Stoevelaar maakt plaats voor nieuwe gebouwen Het was decennia lang een gezichtsbepalende flat bij de binnenkomst van Goor vanaf de richting Markelo maar dat gaat veranderen want De Stoevelaar wordt nieuw gebouwd. Ook de rest van het […]
  • IGZ: Stoevelaar biedt nu wel verantwoorde zorg26 januari 2017 IGZ: Stoevelaar biedt nu wel verantwoorde zorg De zorg die wordt geboden bij De Stoevelaar in Goor voldoet nu wel aan de door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gestelde normen. Het verzorgingstehuis dat opereert onder de vlag […]
  • Nieuwe Stoevelaar minder groot dan gepland2 juni 2022 Nieuwe Stoevelaar minder groot dan gepland Er komen geen drie nieuwe woongebouwen op de plek waar nu de flat van De Stoevelaar staat, maar twee. Dat zegt Twinta, de vasgoedtak van Carint Reggeland in TC/Tubantia. De bouwplannen […]
  • Reünie Stoevelaar in kader 50 jarig bestaan28 mei 2022 Reünie Stoevelaar in kader 50 jarig bestaan Op 7 december 2021 bestond De Stoevelaar 50 jaar. Door corona werd het toen niet gevierd meer dat gaat binnenkort tocht gebeuren. Precies een half jaar na de 50e verjaardag. Dit met een […]