Schoolfeestnieuws in het kort (4)

  • Er is vandaag een begin gemaakt met de opbouw van het Schoolfeestterrein met het plaatsen van de schaftketen die achter de tent staan. Komende maandag zal worden begonnen met de bouw van de Tente op het Schoolfeestplein voor het gemeentehuis.
  • Een fraai filmpje uit de oude doos die opnieuw online is gezet door Henk Eeftink om alvast in de stemming te komen en om nog eens te verduidelijken hoe het allemaal begonnen is. De video werd in 1996 opgenomen en verhaalt over de geschiedenis van het Schoolfeest, het maken van schoolfeestvlaggen en het slaan van de bierpenning bij de Rijksmunt.
  • Kinderen die buiten Goor op school zitten mogen ook meedoen aan de Kinderoptocht, nu over twee weken. In voorgaande jaren was daarvoor een speciale groep maar die is er niet meer. Wie zich individueel of per groep wil inschrijven kan dat doen mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De spelregels zijn HIER te vinden.