Afvaldump- en inzameling blijven de gemoederen bezig houden

De verandering van het afval-inzamelingsbeleid in Goor en de overige kernen in de Hof blijft op de diverse social media de gemoederen bezig houden. Vanaf 1 juli zal de grijze container nog maar één keer in de vier weken worden geleegd en de oranje bak voor verpakkingen eens in de drie weken. Voor wie nu een grotere grijze container nodig heeft vanwege bijvoorbeeld het hebben van veel luiers, wil de gemeente kijken of er, waar nodig, kan worden gecompenseerd in de kosten maar of dat genoeg is valt te betwijfelen. Zo is er ook grote zorg over het illegaal dumpen van afval dat volgens criticasters drastisch zal toenemen. De PvdA stuurde deze week een persbericht waarin ernstige zorgen worden geuit, zeker over het dumpen van afval op sommige plekken in Goor waar geen camera-toezicht is…

Onno Bordes zegt namens de PvdA dat er te lang wordt gedraald met dit probleem en wil nu een structurele aanpak van deze overlast. Daarnaast willen de sociaaldemocraten ook harder optreden tegen illegale stortingen in het buitengebied. Van de PvdA mogen de boetes voor overtredingen, als dat mogelijk is, ook fors omhoog. Bordes: “Wij vinden dat mensen die zich niet aan de regels houden dat best stevig in hun beurs mogen voelen. Maar dat kan alleen als er meer toezichthouders komen die ook op ongebruikelijke tijden controleren.”

De PvdA pleit voor twee extra handhavers, elk voor 24 uur per week. Ook pleit de PvdA ervoor om een of twee keer per jaar het grofvuil weer op te halen bij inwoners. De kosten zouden gedekt moeten worden uit de afvalstoffenheffing. “We gaan ervan uit dat dat nauwelijks tot extra kosten zal leiden omdat de rommel nu met extra inzet van de gemeente ook moet worden opgehaald. Daarnaast vinden we dat dit gewoon het gevolg is van het beleid van gescheiden ophalen en het minder vaak ophalen van afval. Mijn fractie staat volledig achter dat beleid maar vindt ook dat erkend moet worden dat deze overlast daar wel een direct gevolg van is. Dan moeten we ook daar de nadelige gevolgen aanpakken.” stelt de PvdA. Bordes wijst er ook op dat in Goor zelfs sprake zou zijn van rattenoverlast door afval dat in grote hoeveelheden soms wel een week bij de containers blijft liggen.

Gerelateerde berichten