Bijleveld met ‘kleine groep’ in de grote optocht

De grote allegorische optocht kent in Goor komende zondag een bijzondere deelnemer. Voormalig Minister van Defensie en de huidige burgemeester van Almere, Ank Bijleveld, zal in een kleine groep meelopen samen met Selma Hoek van de Schoolfeestorganisatie. De deelname, die buiten mededinging is, vloeit voort uit een afspraak die vier jaar geleden is gemaakt in de Schoolfeesttent…

Bijleveld beloofde toen met Hoek mee te doen maar kreeg destijds vanwege veiligheidsredenen nul op het rekest van de Binnenlandse veiligheidsdienst. Nu ze geen Minister meer is kan ze wel meelopen en wil ze haar belofte graag nakomen. “Wat we gaan doen laat ik nog even in het midden. Ik wil wel kwijt dat je de term ‘kleine groep’ in dit geval heel letterlijk moet nemen” aldus de Goorse bewindsvrouwe.