Gemeente snel aan de slag met huisvesting statushouders en asielzoekers

De gemeente Hof van Twente gaat met spoed bezig om de achterstand in te halen die is opgelopen voor wat betreft het huisvesten van statushouders in Goor en de overige kernen in de Hof. Dat staat in een raadsbrief die het College van B&W heeft verstuurd. Deze zei eerder op schema te liggen maar komt daar, met excuses, nu op terug. “We hebben niet eerder gesignaleerd dat onze registratie afweek van het Landelijke systeem” aldus het College…

Uit het laatste overzicht blijkt dat de Hof van Twente in het kalenderjaar 2021 een achterstand heeft van 20 plaatsingen. Vervolgens is de taakstelling voor dit jaar 47 plaatsen. Om de taakstelling voor dit jaar nog te realiseren worden verschillende woonvormen onderzocht. Ook voor de tijdelijke opvang asielzoekers wordt gezocht naar locaties gezien de landelijke situatie die nijpend is. Het aantal Oekraïense vluchtelingen heeft de gemeente nu wel goed in beeld al heeft de opvang daarvan wel veel gevraagd van medewerkers waardoor regulier werk is blijven liggen, aldus het College van B&W in de raadsbrief.

Gerelateerde berichten

  • PvdA en GroenLinks willen opvang Afghaanse vluchtelingen in de Hof30 augustus 2021 PvdA en GroenLinks willen opvang Afghaanse vluchtelingen in de Hof De lokale fracties van GroenLinks en de Partij van de Arbeid willen dat het College van B&W gaat inzetten om in de gemeente Hof van Twente vluchtelingen uit Afghanistan onderdak te […]
  • Toch geen jonge statushouders naar ’t Tuindorp2 juni 2016 Toch geen jonge statushouders naar ’t Tuindorp Er komen toch geen 12 jonge vluchtelingen in de voormalige peuterspeelzaal in de Goorse Jurriën Sprakelstraat. De stichting Jarabee die verantwoordelijk is voor de begeleiding, heeft dat […]
  • PvdA wil kleinschalige opvang statushouders6 maart 2016 PvdA wil kleinschalige opvang statushouders De lokale fractie van de Partij van de Arbeid in de gemeente Hof van Twente wil dat de opvang van zogenoemde statushouders gebeurt in relatief kleine groepen. De socialisten pleiten ervoor […]
  • Hof voldoet nog lang niet aan doelstelling huisvesten statushouders26 mei 2022 Hof voldoet nog lang niet aan doelstelling huisvesten statushouders De gemeente Hof van Twente voldoet nog lang niet aan de eis van het rijk om voor 1 juli veertig statushouders te huisvesten. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Er zijn tot op heden […]
  • Goor helpt oorlogsvluchtelingen7 april 2022 Goor helpt oorlogsvluchtelingen Vooralsnog zijn er nog geen grote groepen Oekraïners opgevangen in het Twentse Haagje. De gemeente is wel bezig om ze onderdak te bieden in de Rozenstraat, maar zal dit tijdig met de […]