Meer percelen verontreinigd achter gelaten na sanering

Er is in meer gevallen verontreiniging van asbest achter gebleven na de grootscheepse sanering op ’t Gijmink dan bij de vijf huiseigenaren aan de Oude Haaksbergerweg die daarvoor beroep hebben ingesteld. Dat antwoordt het College van B&W op vragen van de lokale SP. Deze stelde vragen over de zorgen van de bezitters van percelen die graag van hun kadastrale aantekening af willen omdat dat eventuele verkoop kan beïnvloeden. Het College zegt daaraan niks te kunnen doen om dat percelen waar een restverontreiniging met asbest in de bodem is achter gebleven, volgens de wet, kadastraal moeten worden geregistreerd. Op hoeveel plekken asbest is achter gebleven wordt niet gemeld…

Het College schrijft in de antwoorden onder meer dat zo’n aantekening ook belangrijk is voor partijen die
grondwerkzaamheden moeten uitvoeren, zoals kabel- en leidingbedrijven. “Een kadastrale aantekening wil zeker niet zeggen dat het hele perceel verontreinigd is; daar waar de restverontreiniging zit op een perceel is dat op kaart vastgelegd.” Volgens het College mag er op plekken die niet verontreinigd zijn ook gewoon gegraven worden, indien nodig. De SP ontving ook signalen dat het inlevingsvermogen en de communicatie van ambtenaren in deze te wensen over laat. Daarin herkent de gemeente zich niet.

Gerelateerde berichten