Gemeente kan en moet meer doen in energiecrisis… (ingezonden brief)

Er is weer een ingezonden brief van raadsvolger Carel Groothengel. Dit keer doet hij een dringend beroep op het College om de energie-toeslag in deze crisis voor meer huishoudens mogelijk te maken dan dat nu het geval is. Dit naar aanleiding van een motie van de lokale PvdA. Lees de brief hieronder…

Afgelopen dinsdag de raadsvergadering van de gemeente Hof van Twente bezocht. Er waren weinig punten waar hevig over gesteggeld werd. 1 punt kwam als laatste aan de orde. Dat was een motie van de PvdA over eenmalige energietoeslag 2022.

De fractie had ontdekt dat huishoudens met een inkomen dat bijvoorbeeld €5 per maand hoger is dan 120% van de bijstandsnorm de eenmalige energietoeslag niet ontvangen. De gemeente mag de beleidsregels zelf vaststellen maar neemt deze voorbeeldregels over van het Ministerie van Sociale Zaken, VNG en Stimulanz. Navraag bij het Ministerie leverde op dat de gemeente de beleidsvrijheid heeft om ook de mensen die boven die 120% zitten in aanmerking te laten komen voor een energietoeslag, zoals de PvdA voorstelt.

Het idiote van deze situatie is dat de gemeente nog meer regelingen heeft met dezelfde regel 120% (boven die norm geen cent) van de bijstandsnorm te weten voor chronisch zieken en gehandicapten en de bijzondere bijstand voor gezinnen met kinderen. Maar ook dan krijg je geen cent omdat je net boven die norm valt. Degenen die net binnen de 120% vallen kunnen dus jaarlijks wel ruim €2000,00 meer te besteden hebben dan iemand die net 1 euro boven die 120% zit terwijl iemand die onder die norm zit per maand €166,00 vrij besteedbaar inkomen kan krijgen.

De PvdA stelt dus voor om degenen die een inkomen van bijvoorbeeld €5 per maand ofwel €60 per jaar boven de 120% bijstandsnorm zit het bedrag van €60 in mindering te brengen op de éénmalige energietoeslag van €1300,00.


De gemeenteraad was jammer genoeg niet in staat om deze eenvoudige motie op zijn waarde te schatten en vond dat het college maar onderzoek moest doen naar de mogelijkheden. Kennelijk heeft men niet door hoe nijpend de situatie is voor mensen die op zich geen minima heten maar die nu ineens met hun inkomen veel lager uitkomen dan mensen die echt het minimum inkomen krijgen.

Natuurlijk kun je als gemeente je verschuilen achter het feit dat hier een taak voor het Rijk ligt. Je kunt ook zeggen dat de nood zo extreem is dat je achter je inwoners gaat staan en iedereen laat weten dat je ze niet in de steek laat in deze uitzonderlijke tijd. De energietoeslag wordt door het Rijk aan de gemeente vergoed. Ook al zou het veel geld kosten dan nog vind ik dat de gemeenteraad in deze extreme noodsituatie moet zorgen voor een gelijk speelveld voor iedereen.

Al met al vond ik het een beetje een laffe bedoening. Het leek allemaal een beetje wel op de landelijke politiek die ook alles vooruitschuift naar Prinsjesdag. Het hangt nu af van het College of er een aanpassing komt van de regeling éénmalige energietoeslag Hof van Twente 2022. Ik hoop dat ze een goede oplossing bedenken om deze onrechtvaardigheid te corrigeren. Dat het klauwen met geld gaat kosten is bovendien gewoon niet waar.

Carel Groothengel