Gemeente wil Rijkssubsidie voor woningbouw Op Stoom

Om sneller en betaalbaar te kunnen bouwen in Hof van Twente vraagt de gemeente 1,8 miljoen euro subsidie aan bij de Rijksoverheid. Deze extra gelden wil de gemeente inzetten voor de ontwikkeling van ‘Op Stoom’ in Goor. Op een deel van dat terrein aan de Gruttostraatkant dat nu nog braak ligt (foto), is woningbouw gepland. Rond de jaarwisseling verwachtde gemeente meer duidelijkheid over de toekenning van deze bijdrage vanuit het zogenoemde
WoningBouwImpuls (WBI). Dat is het stimuleringsprogramma voor woningbouw van de Rijksoverheid…

Wethouder Wim Meulenkamp: “In Hof van Twente is de vraag naar geschikte woningen, net als in Overijssel en heel Nederland, erg groot. Met deze aanvraag voor de extra 1,8 miljoen euro kunnen we hier sneller aan bijdragen. Om in aanmerking te komen voor subsidie op basis van de WBI, gelden specifieke regels en voor het nieuwbouwproject op het voormalige TSB-terrein kunnen we daaraan
voldoen.”

Het bestemmingsplan voor woningbouwlocaties op het eerste deelgebied, bestaand uit ‘het Stoombad’ en ‘Parkrand Zuid’, verschijnt eind oktober. Hierin zijn 100 woningen gepland,waarvan de helft onder de noemer ‘betaalbaar’. Onder betaalbare woningen vallen volgens de Rijksoverheid: sociale huurwoningen, middel-dure huurwoningen en koopwoningen tot en met de bouwprijs op basis van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). In totaal worden de komende 10 jaar zo’n 310 woningen toegevoegd op de voormalige Twentsche Stoomblekerij. Daarvan worden er naar verwachting 185 ‘betaalbaar’.