PvdA vreest verdere toename vandalisme op schoolpleinen en wil actie

De lokale PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W over de toename van vandalisme op de diverse schoolpleinen in Goor en omgeving. Daar wordt steeds vaker glas wordt op gevonden in de zandbakken en wordt eveneens drugsafval gesignaleerd, bij de groene schoolpleinen zoals die bij de Heeckerenschool (foto), worden planten uit de grond getrokken en wilgenhagen met de grond gelijk gemaakt zoals. De PvdA vreest dat het vandalisme, nu het eerder donder wordt, alleen maar toe zal nemen, zeker in de weekenden en tijdens de vakanties…

De socialisten willen van het College hoe het zit met de aansprakelijkheid bij ongevallen of schade die plekken en wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud. Ook is gevraagd welke aanpak er op dit moment wordt gehanteerd om schade en overlast op schoolpleinen na schooltijd te beperken. De PvdA pleit in deze voor een gecoördineerde aanpak waarbij gemeente, scholen en de politie gezamenlijk optrekken om schade aan schoolgebouwen en pleinen aan te pakken.