Hebben stikstofregels ook gevolgen voor het Schoolfeest?

Het lijkt bizar maar het CDA wil het toch weten. Kunnen de nieuwe stikstofregels ook gevolgen hebben voor de zomerfeesten in de Hof zoals het Goorse School en Volksfeest. Raadslid Hanneke van Groningen stelt deze vraag schriftelijk aan het College van B&W naar aanleiding van het voornemen van de Provincie om organisatoren van Paasvuren een zogenoemde ‘Aerius stikstofberekening’ te laten uitvoeren…

“Kan het college navragen doen bij de Provincie of de stikstofeisen ook gevolgen zullen hebben voor andere tradities in de Hof van Twente zoals evenementen en zomerfeesten?” aldus van Groningen die ook wil weten of de nieuwe regelgeving geldt voor het gehele grondgebied van de Hof van Twente of alleen in de nabijheid van Natura 2000 gebieden?