Oald Goor: Aan de Zwanendrift

In het midden van de vorige eeuw verrees aan de Markeloseweg de landbouwhuishoudschool aan de Markeloseweg met de naam ‘Aan de Zwanendrift’. Juffrouw Bovenhuis voerde er de directie. Merkwaardig was destijds feit dat de agrarische gemeente Markelo door een reorganisatie geen landbouwhuishoudschool meer had, maar Goor, met slechts enkele boerenbedrijven binnen de gemeentegrenzen, wel. In 1969 veranderde de naam in: LHNO (Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs). Later werd dat de Leao die verhuisde naar de Kloosterlaan. (bronnen: Emmy Vulker en de stichting Historisch Goor)