Na fors onderhoud kunnen de loodsen weer open

De zogenoemde beheercommissie van de stichting School en Volksfeest (foto) is in de afgelopen maanden druk doende geweest om de komende editie van het Feest der Feesten op diverse manieren goed te laten verlopen. Zo zijn de platforms voor de optocht-deelnemers nagekeken en waar nodig opgeknapt. Daarnaast is een nieuwe trailer (de 3e) aangeschaft en ingericht voor het vervoer van het wat in de volksmond ‘het lange schap’ wordt genoemd. De penningentent en de Etterie hebben eveneens onderhoud gehad. Over een week, op zaterdag 1 apri, gaan de Schoolfeestloodsen weer open en kunnen de wagenbouwers weer los. De optocht is dit jaar op 25 juni en kent voor het eerst sinds jaren geen thema.