Drukte op ’n Stoom en in de Schoolfeestloodsen

Het weer was niet al te best vandaag maar dat weerhield veel mensen er niet van om erop uit te gaan in het Goorse. Zo was het druk tijdens de Open Dag van Op Stoom op het voormalige TSB-terrein waar bedrijven, instellingen en kunstenaars zich presenteerden en er allerhande activiteiten waren voor de circa 3.000 bezoekers. Druk was het ook in de Schoolfeestloodsen. Die gingen vandaag weer open en dat betekent het begin van een drietal maanden bouwen tot- en voor de allegorische optocht van zondag 25 juni. Schoolfeestvoorzitter Erwin Zwierink dankte in zijn toespraak de vrijwilligers die de platformen en de loodsen onder handen hebben genomen en wenste de wagenbouwers een veilige en zeker ook een gezellige bouwperiode.