Bijzondere Schoolfeestonderscheiding voor EHBO-nestor van Ommen

Herman van Ommen heeft gisteravond een bijzondere Schoolfeestonderscheiding ontvangen. De Gorenaar heeft meer dan 40 jaar de coördinatie gedaan van de inzet van EHBO-ers tijdens het School- en Volksfeest was tevens de contactpersoon. Daarnaast draaide hij tijdens het Schoolfeest de nodige en veelal de late diensten van de EHBO. Tijdens een speciale bijeenkomst van de besturen van de Goorse EHBO en het Schoolfeest kreeg Herman van Ommen in de vergaderruimte van de Schoolfeestloodsen een vergulde Schoolfeestpenning voorzien van de letters EHBO. Dit als blijk van waardering voor zijn jarenlang inzet.