Nieuwe jongerencommissie School- en Volkfeest

Er is een jongerencommissie gevormd in de organisatie van het School- en Volksfeest. Deze zal bestaan uit zes jongeren in de leeftijd van 21 tot en met 27 jaar die in de komende jaren als aspirant-lid zullen meedraaien en uiteindelijk moeten doorstromen naar de andere commissies. De jongerencommissie is de dertiende commissie van het Schoolfeest en heeft ook tot doel om de connectie met Goorse jongeren te verstevigen. In de eerste jongerencommissie zitten vlnr op de foto: Sven Markerink, Cheyenne van den Berg, Daan Zwierink, Manon Gelen, Suzan Gelen en Roy Overbeek (niet op de foto).