Achterzaal De Ster: Fraai stuk Goors historie…

In de categorie Oald Goor vandaag maar weer eens aandacht voor de achterzaal van Café De Ster die in de afgelopen week voor het grootste deel is gesloopt. Vele bekende artiesten waren daar en het was ook een pleisterplaats voor het Goorse verenigingsleven. En dat sinds 1955 toen de zaal werd opgetrokken achter het toen nieuwe Cafe De Ster dat werd gebouwd voor de vorige versie. In de archieven de stichting Historisch Goor een paar fraaie prenten uit die periode met de afbraak van de ‘oude’ Ster en nostalgische foto’s van de zaal in de beginperiode…

De achterzaal deze week…
De ‘oude’ Ster in 1952
Sloop ‘oude Ster’ in 1955
Achterzaal vlak na de opening