Oald Goor: Het Tuindorp in 1927 en 1974…

Gisteren is het uitgestelde eeuwfeest gevierd van de Goorse volkswijk het Tuindorp. Reden voor de redactie van deze site om in de categorie Oald Goor de archieven van de stichting Historisch Goor in te duiken. Er is veel bewaard gebleven aan fotomateriaal van het Tuindorp en wij kozen voor de publicatie van een tweetal prenten. De eerste is uit 1927 toen de wijk nog volop in aanbouw was. Daaronder een foto uit 1974 toen de toenmalige staatssecretaris van VROM, Jan Schäfer, in Goor was om polshoogre te nemen tijdens de grootse renovatie van het Tuindorp destijds…

In het midden de pastorie van de NH Kerk met rechts ernaast het huis van Hendrik Reinds aan de Wheeme. Rechts de Laarschool en ernaast het badhuis.
Vlnr: Jan Schäfer; burgemeester Spaans en Herman Lodeweges, destijds directeur van de Goorse Volkswoning