Buurtpreventie-apps samen gebracht in ‘Hofwaakt’

De buurtpreventie-apps in de gemeente Hof van Twente zijn nu samen gebracht in het zogenoemde ‘Hof waakt’. Gorenaar André Bouma is één van de drijvende krachten achter Hofwaakt. Hij begon ruim zeven jaar geleden met ‘Goor Waakt’. Deze buurtpreventie-app omvat nu 34 wijken met elk een eigen coördinator. “Met de oprichting van Hofwaakt wordt de geografische grens van de kernen in de Hof doorbroken de hele Hof van Twente beschermd” aldus Bouma…

“Hofwaakt heeft een volledig dekkend meldingssysteem maar kent nog wel enkele blinde vlekken. De wijken of straten die nog geen buurtpreventie-app hebben kunnen zich aanmelden via Hofwaakt.nl. Nieuwe groepen kunnen eenvoudig worden toegevoegd aan het bestaande netwerk. Voor bestaande gebruikers blijft alles zoals het is.”