Opgave voor de Eerste Heilige Communie geopend

In januari 2024 gaat de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie van start voor kinderen die in groep 4 van de basisschool zitten. Deze voorbereiding vindt buiten schooltijd plaats. Op zondag 2 juni ontvangen de kinderen in de Heilige Geest- parochie hun Eerste Heilige Communie. Het thema is ‘Blijf dit doen’…

Alle opgegeven kinderen krijgen een werkboek waarin de thema’s, verhalen en opdrachten staan. De voorbereiding wordt begeleid door de werkgroep Eerste Communie en een pastor. Deelname kost €50 maar voor wie dit niet haalbaar is, is er een regeling. Aanmelden kan door te mailen naar het secretariaat van het pastoraal team: ln.maetlaarotsapnull@taairaterces met vermelding van de naam van het kind, de school én de woonplaats.