CDA heeft vragen naar aanleiding van uitspraak rechter over uitkering Goorse

Een Goorse bijstandsmoeder hoeft ruim 15.000 euro, die ze volgens de gemeente teveel aan uitkeringen zou hebben ontvangen, niet terug te betalen. Dat heeft de rechtbank Overijssel bepaald. De vrouw kreeg een uitkering als alleenstaande maar had een paar jaar haar meerderjarige zoon bij haar inwonen…

De uitkering had volgens de rechter eerder door de gemeente naar beneden bijgesteld moeten worden en kan de vrouw niet worden verweten dat ze het niet gemeld heeft. Bovendien was de informatie-voorziening niet afdoende volgens de rechtbank. De plaatselijke CDA-fractie heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het College en wil onder meer weten of de digitale informatie vanuit de gemeente hierover inmiddels is aangepast.