Oald Goor: Villa Scherpenzeel…

In de archieven van de stichting Historisch Goor vonden we dit keer een prachtige foto van het statige Villa Scherpenzeel uit 1930. Daarop is te zien dat er uiterlijk weinig is veranderd ten opzichte van heden ten dage. De monumentale villa werd nu bijna 111 jaar geleden, in 1913 gebouwd voor het echtpaar Jannink-Ter Horst naar een ontwerp van K. Muller. Het huis is genoemd naar de Havezate Scherpenzeel die iets ten oosten van het huis lag. Tegenwoordig zijn er ouderen woonachtig die worden verzorgd in Zorghuis Scherpenzeel aan de Markeloseweg 2.