Voorrangssituatie De Höfte -Herman Heijermansstraat gaat veranderen

Het levert nogal eens verwarring op en ook de nodige botsingen. De voorrangssituatie bij het uitrit van De Höfte (Schoolfeestplein) naar de Herman Heijermansstraat. Nu is het nog zo dat verkeer op de Herman Heijermansstraat voorrang moet verlenen aan de weggebruikers die het plein verlaten. Het College van B&W heeft besloten dat dat gaat veranderen en dat op korte termijn het verkeer dat van het plein af komt rijden, voorrang moet gaan verlenen aan het doorgaande verkeer op de Herman Heijermansstraat…

Wanneer de nieuwe zal worden ingevoerd is nog niet duidelijk. De markering en bebording bij de aansluiting zal worden aangepast op het moment dat het betreffende wegvak van de Herman Heijermansstraat voor riool en/of onderhoudswerkzaamheden wordt aangepakt, ook de vormgeving van de aansluiting hierop zal worden aangepast.