Bestemmingsplannen Stoombad en Parkrand Zuid onherroepelijk

De bestemmingsplannen van de deelgebieden Het Stoombad en Parkrand-Zuid zijn onherroepelijk zijn. Dat betekent dat deze gebieden op het voormalige TSB-terrein bouwrijp gemaakt kunnen worden. Het Stoombad is als eerste aan de beurt. Er worden op korte termijn bomen en/of struiken verwijderd en er worden nutsvoorzieningen aangebracht zoals water, elektra en riolering aangebracht. Dit om het gebied klaar te maken voor de bouw van de eerste woningen…

De komende tijd worden schetsen voor de inrichting van de openbare ruimte gemaakt voor Het Stoombad en Parkrand-Zuid. Nadat de voorlopige ontwerpen klaar zijn worden deze ter inzage gelegd en gepresenteerd aan omwonenden en andere belangstellenden. Zij kunnen dan reageren en eventuele zorgen of wensen delen. Nadat de ingekomen reacties zijn beantwoord wordt een definitief ontwerp opgesteld.

De planning om na de bouwvak te starten met de aanbesteding van de werkzaamheden. Het streven is om deelgebied het Stoombad in de eerste helft van 2025 bouwrijp op te leveren. Daarna worden de kavels uitgegeven De personen die zich hebben ingeschreven voor de gemeentelijke kavelinschrijflijst krijgen hierover een bericht. Het plan biedt ruimte voor rijwoningen, twee onder één kap-woningen en een enkele vrijstaande woning Wanneer de ontwikkeling van Parkrand-Zuid begint hangt onder meer af van de snelheid van de kaveluitgifte bij het Stoombad.

Meer informatie over het project Op Stoom is te vinden op gaat u naar www.gooropstoom.nl en www.hofvantwente.nl. Bellen kan met projectmanager Koen Klieverik: 0547-858585.