Noaberfonds voor lokale initiatieven

Er komt een Noaberfonds voor diverse lokale initiatieven. Daarvoor stelt de gemeente Hof van Twente een bedrag van €370.00 beschikbaar. Middels een wekelijks spreekuur met een zogenoemde ‘ideeënbegeleider’ is het de bedoeling om aan de voorkant een begeleidingstraject in te stellen waarbij inwoners worden ondersteund. Dit omdat uit gesprekken met andere gemeenten is gebleken dat een subsidieregeling als het Noaberfonds met bijbehorende aanvraagformulieren, gevraagde begrotingen en bijdrage aan de doelstellingen, door inwoners en organisaties vaak als een hoge drempel wordt ervaren…

Het idee mag geen winstoogmerk hebben en is bedoeld voor plannen die inwoners en/of organisaties zelf organiseren en waarbij zij zelf tijd, middelen en menskracht inbrengen. Om aanspraak te maken op het fonds zijn subsidieregels opgesteld die ten aanzien van de voorwaarden en uitgangspunten in grote lijnen aansluiten bij gelijksoortige en succesvolle initiatieven van andere gemeenten.

De aanvragen voor subsidie verlopen via een adviescommissie die bestaat uit 6 inwoners (1 per kern) van de gemeente van de Hof van Twente. Deze leden worden na een sollicitatieprocedure en aan de hand van de “regeling adviescommissie Noaberfonds Hof van Twente” aangesteld. Deze onafhankelijke adviescommissie beoordeeld of de aanvraag voldoet aan de subsidieregels en voorwaarden en geeft een advies over al of niet honoreren van de aanvraag. Initiatieven waar deze regeling voor is opgesteld hebben een omvang van minimaal €250 en maximaal €15.000,-

Na werving en aanstelling van de leden voor de adviescommissie kunnen initiatieven in behandeling
worden genomen vanaf medio mei) Hier wordt met inzet van diverse mediakanalen
bekendheid aan gegeven door de gemeente Hof van Twente.