Peiling Stadsraad: Upgrade centrum nodig en aandacht voor huisvesting

De Stadsraad Goor heeft de resultaten bekend gemaakt van een peiling waaraan 130 panelleden hebben meegedaan. In deze peiling werd gevraagd naar de mening over een drietal Goorse onderwerpen; de centrumontwikkeling, de huisvestingsproblematiek en de Reggehof. Hieruit werd duidelijk dat 62% van de respondenten van mening is dat het Goorse centrum een upgrade nodig heeft. Voor wat betreft de huisvesting in ons Twentse Haagje vindt 51% dat er sprake is van een problematische situatie voor meerdere doelgroepen…

Daarentegen zegt 31% dat er met de huidige nieuwbouwplannen op onder meer ’t Gijmink, Op Stoom, De Ster en de Rozenstraat dat er op termijn wel voldoende toekomstig woningaanbod voor alle doelgroepen. Over de mogelijke toekomst van de Reggehof zegt een ruime meerderheid van 71% dast het verenigings- en evenementencentrum een thuis moet zijn voor verenigingen en de muziekschool met daarnaast een passend theater- en bioscoop aanbod.

De Stadsraad zegt dat, met de aanvullende opmerkingen, de uitkomsten te gaan gaan inventariseren en door te sluizen naar de diverse verantwoordelijke instanties waarmee de Stadsraad in gesprek is voor het verbeteren van de leefbaarheid in Goor.

De respons op deze peiling was dit keer met 31%, wel aanmerkelijk lager dan bij eerdere peilingen. Gorenaren die ook in het digitale Stadspanel willen kunnen zich aanmelden via e-mail: moc.liamgnull@roogdaarsdats.