Gemeente krijgt middelen voor sociaal juridische dienstverlening

De gemeente Hof van Twente heeft geld beschikbaar voor sociaal juridische dienstverlening. Gebleken is dat burgers op dit gebied vaak vast lopen. Wet- en regelgeving zijn ingewikkeld en de voorwaarden en verplichtingen zijn voor burgers soms moeilijk te volgen. De consequenties daarvan kunnen groot zijn en leiden vaak tot een stapeling van problemen. De Toeslagenaffaire is daarvan onder meer voorbeeld…

Naar aanleiding daarvan heeft het Rijk structureel gelden beschikbaar gesteld. Voor Hof van
Twente gaat om €39.000 per jaar voor 2023, 2024 en 2025 en €40.000 voor de jaren daarna. Deze gelden zijn bedoeld om sociaal juridische dienstverlening te organiseren of te versterken bij bijvoorbeeld ontslag, echtscheiding, betalingsproblemen, toeslagen of een afwijzing van een voorziening.
Sociaal juridische dienstverlening moet volgens de gemeente laagdrempelig zijn, in de buurt en maatwerk bieden.

Bestaande initiatieven als ‘Jouw Loket’ en ‘Brievenhulp’ hebben niet alle juridische kennis in huis en kunnen verwijzen naar sociaal juridische dienstverlening bij vragen die zij zelf niet kunnen beantwoorden. Juridische Loketten zijn bovendien alleen in de grotere steden te vinden en bieden niet meer dan een advies en helpen niet met het opstellen van een bezwaarschrift of in het bemiddelen tussen burgers en instanties. Het is de bedoeling dat Salut de uitvoerende partij wordt voor deze sociaal juridische dienstverlening.