Mulderskamp krijgt facelift met ideeën van bewoners

De Mulderskamp in Goor krijgt een facelift. Samen met inwoners is de gemeente Hof van Twente in gesprek over een herinrichting en het toekomst- en klimaatbestendig maken van de straat. Door de bodemsanering in de wijk het Gijmink is de straat van de Mulderskamp veelvuldig gebruikt als aan- en afvoerroute van grond en zand. Die moeten worden hersteld. Tegelijk met het herstellen van de schades, voert de gemeente ook rioolwerkzaamheden uit…

Bewoners van de Mulderskamp kampen ook met grondwateroverlast en hebben problemen tijdens hevige regenval. Daarom komt er een nieuw rioolstelsel. Daarnaast wordt, daar waar het kan, het regenwater van de woningen afgekoppeld. Hierdoor wordt het riool minder belast waardoor deze bij hevige regenbuien meer water af kan voeren.

Naast het aanleggen van een gescheiden riolering zal worden geprobeerd om het regenwater op te vangen op natuurlijke plekken in de vorm van een wadi of plantvakken waar water in kan stromen. Ook wordt gedacht aan ‘groene’ parkeerplaatsen zoals in de Leeuwerikstraat (foto onder). De voorlopige planning is dat de werkzaamheden in de eerste helft van volgend jaar van start gaan.