Fors meer bezwaarschriften ingediend in 2023

In het vorige jaar 2023 zijn er fors meer bezwaarschriften ingediend bij de gemeente Hof van Twente dan een jaar eerder. Er kwamen in totaal 142 bezwaren binnen en dat is 51 meer dan in 2022. In een raadsbrief van het College van B&W staat ook dat er elf klachten zijn ingediend bij de gemeente over gedragingen van ambtenaren, bestuurders en het college. Dit is er één meer dan in 2022…

Het leeuwendeel van die klachten is door middel van een gesprek, op informele wijze, naar tevredenheid van de betrokken partijen afgehandeld, aldus het College in een raadsbrief. In 2023 zijn er ook 36 zogenoemde aansprakelijkstellingen ingediend. Het totale bedrag dat in 2023 is uitgekeerd aan aansprakelijkheidsstellingen is € 66.685,00. Verzekeraar Centraal Beheer heeft hiervan ongeveer een derde deel vergoed Het overige bedrag, bijna 22.000 euro, is ten laste gekomen van de gemeente. Het uitgekeerde bedrag is aanzienlijk meer dan voorgaande jaren