Speciale bijeenkomst over levenseinde bij dementie

Het Alzheimer Café Hof van Twente organiseert in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE), organiseert een speciale bijeenkomst, met als thema: het levenseinde bij dementie. Deze is komende dinsdag 16 april in de Reggehof en belicht complexe vragen rondom euthanasie, palliatieve sedatie en de voorbereidingen die getroffen kunnen worden in een vroeg stadium van dementie…

Steven Pleiter, voormalig directeur van Expertisecentrum Euthanasie en huidig vrijwilliger en consulent voor de NVVE, zal zijn inzichten en ervaringen delen over de dilemma’s rondom dementie en het levenseinde. Zijn expertise omvat de juridische, ethische en emotionele aspecten die spelen bij euthanasie en palliatieve zorg voor mensen met dementie.

De avond, die geleid wordt door Dini Holkers, biedt daarnaast de mogelijkheid voor bezoekers om vragen te stellen en te discussiëren over wat je nu al kunt regelen en waarom het belangrijk is om tijdig wilsverklaringen op te stellen. Het programma duurt van 19:15 uur tot 21:00 uur en de toegang is gratis. Aanmelden is verplicht en kan via Salut via telefoonnumer: 0547-260053 of e-mail: ln.njizlew-tulasnull@ofni.