Na scholieren ook inwoners gevraagd om tegels te ‘wippen’

Afgelopen dinsdag werd op het schoolplein van ODS ’t Gijmink het lokale startsein gegeven door wethouder Harry Scholten voor het NK Tegelwippen in het kader van vergroening. De gemeente roept nu inwoners op om tegels te vervangen voor groen en zet daarvoor een heuse ‘Tegeltaxi’ in van Twente Milieu die de tegels gratis komt afhalen. Het vervangen van tegels voor groen kan wateroverlast en hittestress voorkomen en zorgt eveneens voor een grotere diversiteit aan insecten, vogels en zoogdieren die dan meer voedsel en schuilplaatsen vinden. Aanmelden voor het NK Tegelwippen kan via deze LINK.