Oald Goor: Wie was Bommen Berend ?

Op deze zondag geven we in de categorie Oald Goor aan de hand van de Canon van Nederland een inkijkje in de handel en wandel van Christoph Bernhard von Galen die in Goor dood en verderf zaaide in de 17e eeuw. Hij maakte dankzij zijn strijdlust en gebruik van brandbommen in Nederland naam als Bommen Berend. Hij werd in 1650 op 44-jarige leeftijd gekroond tot bisschopvorst van Munster en meende met de Republiek van de Verenigde Nederlanden nog een appeltje te schillen te hebben over het bezit van de ‘heerlijkheid’ Borculo…

Met 20.000 soldaten te voet en 10.000 ruiters trok hij op 22 september 1665 het land in om op 17 oktober melding Munsterse soldaten te stallen bij 123 Goorse gezinnen. Dominee Abraham Putman zag het onheil komen en schreef in het Goorse Kerkeboek op 20 september 1665 dat hij voorlopig voor het laatst had gepredikt en vluchtte naar Deventer.

Op 8 december leek de bevrijding voor Goor en Delden nabij, maar een Staats-Franse legermacht werd op weg hiernaartoe door de Munstersen verdreven. De werkelijke bevrijding kwam in het voorjaar van 1666 onder leiding van kapitein Doys toen op 16 april de Vrede van Kleef gesloten. Op 21 april, nu dus precies 358 jaar geleden, keerde dominee Putman terug in Goor van zijn onderduikadres in Deventer.

Ook 1672 was een rampjaar die aan Goor niet onopgemerkt voorbij ging. De Republiek was in oorlog met vier landen: Engeland, Frankrijk, Munster en Keulen en Bommen Berend viel Overijssel voor de tweede keer binnen. Vele ontberingen in de vorm van plunderingen, inkwartieringen en gebrek aan voedsel moest de bevolking weer doorstaan. De bisschop, die ook als bijnaam “Beernke den Kodeef” had, voerde de rooms-katholieke godsdienst weer in, waarbij de protestanten hun kerken moesten afstaan.

Op 22 april 1674 werd de vrede van Munster getekend, maar even daarvoor werd in de huidige Hof van Twente nog grof huis gehouden, waarbij uit pure baldadigheid kippen onder meer kippen werden doodgeschoten en er allerlei huisraad als oorlogsbuit werd meegenomen. Meer informatie via deze LINK.