Oald Goor: Het Goors gemengd koor in 1923

Goor kent een rijke traditie als het gaat om muziek en daarin mogen we de koren niet vergeten. Zo is het Goors Mannenkoor en Onze Stem alom bekend alsmede Tavenu tot voor kort. en de diverse kerkkoren. In de archieven van de stichting Historisch Goor vonden we een fraaie foto van het Goors gemengd koor uit 1923 met een lijstje met enkele namen erbij. Het koor stonds destijds onder leiding van dirigent Jan van Egmond.