Spreekuur Stadsraad Goor, eerste donderdag van de maand

Komende donderdag, 6 juni is weer het spreekuur van de Goorse Stadsraad. Het inloopspreekuur is op elke eerste donderdag van de maand van 16:00 uur tot 17:00 uur in de Goorse Bibliotheek. Het doel van het spreekuur is luisteren naar Gorenaren die met vragen of ongenoegen over Goorse aangelegenheden komen, zodat de Stadsraad kan inventariseren met welke verbeteringen de kern gebaat is op alle leefgebieden. Voor meer informatie en tussentijdse vragen, kunt u terecht op de website www.stadsraadgoor.nl. Mailen kan naar: moc.liamgnull@roogdaarsdats.