Hard plastic bekers, prikkelarme kermis en extra wc’s tijdens Schoolfeest

Er wordt dit jaar wederom uit plastic gedronken tijdens het School en Volksfeest maar dan wel uit een beker die gerecycled kan worden en van harder plastic is. Dit in verband met nieuwe wetgeving. De zogenoemde rPET-beker kan worden hergebruikt en daarom verzoekt de organisatie de bekers in de tent te houden en in de bakken te gooien als deze leeg zijn. Eén en ander werd duidelijk tijdens de presentatie van het Schoolfeestboekje deze week in de Schoolfeestloods…

Daar werde ook bekend dat de kermis op het Schoolfeestplein ‘prikkelarm’ zal beginnen. Er is dan gedempte muziek en zo weinig mogelijk licht en rook. Dit is bedoelt voor mensen met aandoeningen als epilepsie of ADHD of autisme.

Tenslotte werd ook duidelijk dat er extra toiletten komen aan weerszijden van de Schoolfeesttent. De mobiele toiletten voor zowel dames als heren moeten voorkomen dat er lange wachttijden zijn om de broodnodige behoefte te kunnen doen tijdens het Feest der Feesten.