Bouw Rozenvelden van start

De start van de bouw van de eerste fase van project Rozenvelden in Goor werd vorige week officieel gevierd op de bouwlocatie. Samen met de kopers, medewerkers van corporatie Viverion, de gemeente Hof van Twente en Ter Steege Bouw werd stil gestaan bij dit moment met een starthandeling. Project Rozenvelden bestaat in totaal uit 70 energie-neutrale woningen, waarvan de eerste fase (31 woningen) nu in aanbouw is en recent fase 2 in de verkoop is gegaan…

Er komen gezinswoningen, twee- onder één-kapwoningen en levensloopbestendige woningen. Ook is aan de starter gedacht en hiervoor speciaal een woning ontwikkeld. “Er is goed gekeken naar welk type woning waar past en gezorgd voor een gevarieerd aanbod, op een manier die aansluit bij de bestaande omgeving en de verschillende doelgroepen in de wijk. Ik ben ervan overtuigd dat het gastvrije gevoel van weleer weer helemaal terugkomt.” aldus wethouder Harry Scholten.