Er zijn weer bonnen beschikbaar voor gratis kleding en speelgoed

Bij de kleding- en speelgoed bank van Doors Wide Open kunnen weer bonnen aangevraagd worden voor gratis kleding, schoenen en speelgoed. Deze zijn bestemd voor inwoners uit de Hof van Twente die het financieel moeilijk hebben en niet goed rond kunnen komen. De bonnen worden ieder kwartaal verstrekt via diverse hulporganisaties én de stichting Doors Wide Open. Deze bonnen staan los van de minima- regelingen van de gemeente en worden niet alleen aan de minima verstrekt…

De stichting ziet namelijk ook een sterkte groei van huishoudens die hulp nodig hebben onder de lage middeninkomens met een inkomen tot 140- tot 150% van het sociaal minimum. Zij kunnen vaak geen gebruik maken van overheids- of gemeentelijk regelingen en melden zich daarom bij Doors Wide Open voor eten en drinken en andere spullen die ze nodig hebben. De bonnen kunnen aangevraagd worden via een mail naar moc.liamgnull@nepoediwsroodgnithcits.