30 mille in Schoolfeestfonds

Er is door het Schoolfeestbestuur een bedrag van € 30.000 beschikbaar gesteld voor het zogenoemde Schoolfeestfonds. Samen met het geld uit voorgaande jaren kan het Schoolfeestfonds hiermee in 2013 bijdragen verstrekken. Goorse verenigingen en instellingen kunnen tot 1 januari een verzoek indienen voor een financiële bijdrage voor bijzondere uitgaven of investeringen. Een aanmeldingsformulier kan worden gedownload via de Schoolfeestsite. Daar staan tevens de voorwaarden om voor een bijdrage in aanmerking te komen. In 2012 zijn door het Schoolfeestfonds aan 31 verenigingen en instellingen bijdragen toegezegd tot een totaalbedrag van € 36.000.

Schoolfeestfonds