Viverion en de Hof tekenen afspraken

De gemeente en woningcorporatie Viverion hebben vandaag prestatieafspraken over het woonbeleid tot 2015 ondertekend. De partners maakten afspraken over de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad, het toekomstig woonaanbod, over het huisvesten van doelgroepen als starters en senioren en over wonen, welzijn en zorg. Zo anticipeert de Hof op de bevolkingskrimp en bracht het de ambitie voor het aantal nieuw te bouwen woningen onlangs terug naar 500 woningen tot 2015.

sijbom

Wethouder Josh Sijbom toonde zich content met de corporatie. “Viverion is met ruim 2200 woningen de grootste woningcorporatie in onze gemeente. Het is een onmisbare partner om ons woonbeleid succesvol te kunnen uitvoeren. Ik ben dus uitermate tevreden dat we goede afspraken hebben kunnen maken.”

Jan-Willem Allersma, directeur-bestuurder van Viverion is blij met de actieve opstelling van de gemeente Hof van Twente op het vlak van wonen. “Er is een goed overleg tussen gemeente en woningcorporaties. Zeker wanneer de markt sterk verandert zoals nu, is een goede afstemming en het tijdig bijsturen voor inwoners, gemeente en woningcorporatie van belang.”

Gerelateerde berichten

  • Lana ziet levenslicht28 augustus 2011 Lana ziet levenslicht Jurgen Altena, bekend van AvK Bouwpartners en bestuurslid van de Schoolfeestcommissie, en zijn vriendin Marjanne zijn donderdag 25 augustus de trotse ouders geworden van hun dochter […]
  • Opening Uw Slager druk bezocht (adv)11 december 2013 Opening Uw Slager druk bezocht (adv) Goor is een ambachtelijke slagerij rijker. Uw Slager van eigenaren Frits van de Riet & Stefan Beld is vandaag geopend. De slagerij zetelt in het hernieuwde pand van Albert Heijn. "Dit is […]
  • Schoolfeestpenning naar 1,6517 mei 2011 Schoolfeestpenning naar 1,65 De Schoolfeestpenning gaat dit jaar 1 euro 65 kosten. Dat is een prijsstijging van tien procent ten opzichte van vorig jaar en de jaren daarvoor toen de munt nog 1,50 kostte. Vier jaar […]
  • Schoolgaande fietsers bijna allemaal geslaagd16 april 2015 Schoolgaande fietsers bijna allemaal geslaagd Het straatbeeld werd vandaag in Goor vooral bepaald door jonge fietsers in oranje hesjes. Maar liefst 157 leerlingen van de groepen 7, en één groep 8, van de Goorse basisscholen hebben […]
  • buitenhethek18 augustus 2012 Ook papieroverlast aan Van Kollaan Met de verplaatsing van de papiercontainers van onder meer de Pastoriestraat naar de Van Kollaan lijkt Goor in de ban van een papierprobleem. Voor een aantal mensen blijft het lastig om de […]