Wanneer gaan we vlaggen?

In de wetenschap dat de vorige poll uitwees dat het leeuwedeel van de Gorenaren het Koningspaar graag in levende lijve wil zien gaat de volgende enquête over de Schoolfeestvlaggen. Het is nog ‘zes wekke’ tot aan het komende Schoolfeest en dat is voor veel Gorenaren nog steeds reden om op dat moment ook de bijbehorende vlag uit te hangen zoals in de Rembrandtstraat (foto) en bij het huis van de nieuwbakken burgemeester Nauta, die na de installatie beloofde de aangeboden Schoolfeestvlag te hijsen. Toch is enkele jaren geleden door de stichting Goors School- en Volksfeest het protocol veranderd en is de datum van 1 juni gekozen. Wat is het beste? Voorzitter Zwierink is er makkelijk in: “Als uit een poll blijkt dat we terug moeten naar ‘zes wekke’, dan doen we dat.” Met andere woorden: U mag het zeggen!

schoolfeestvlagrembrandstraat